BESIDE ONESELF

Av Karolina Specht, Polen (2016), 5 min

En dag märker hon att det är något konstigt med honom… Krocken mellan idévärld och verklighet är temat för denna grafiskt starka tecknade film. Ser de som utgör paret varandra i den utsträckning de tror, hur stor plats tar idéerna om vem den andra borde vara?

KORTFILM I BLOCK:

VI TVÅ

2018-07-18T13:00:08+00:00