CHAINLETS (Łańcuszki)

Av Alicja Błaszczyńska, Polen (2015), 8:10 min

Porträtt av fyra personer i utkanten av samhällskroppen. De passar inte in, alla är de udda på sitt eget vis och samtliga tycks följa sina egna regler. Kanske har de förstått något som den stora massan lyckats missat.

KORTFILM I BLOCK:

TRICKY WOMEN / OCH VÄNNER

2018-07-19T11:27:12+00:00