DINNER FOR FEW

Av Nassos Vakalis, Grekland (2014), 10:10 min

Under en middagsbjudning får ett fåtal utvalda ett överdåd, medan övriga får nöja sig med det som blir över. Kampen om att fördela dessa rester leder till kollaps och förändring, men tyvärr verkar ingen ha lärt sig något.

KORTFILM I BLOCK:

FOLKET OCH MAKTEN

2018-07-18T13:24:50+00:00