LATE SEASON

Av Daniela Leitner, Österrike (2017), 7:26 min

Äldre par sitter stilla i tystnad vid sitt matbord. Många år tillsammans har det blivit. Genom två krabbors uppfinningsrikedom skapas ljuv musik och paret virvlar runt som i sin ungdom. Originell papperskonst skapar dessa karaktärer och miljöerna de befolkar.

KORTFILM I BLOCK:

VI TVÅ

2018-07-18T13:10:17+00:00