LEMON TREE (Limoeiro)

Av Joanna Silva, Portugal (2017), 4 min

Stop-motion där berättelsen böljar fram och tillbaka över miniatyrrummets väggar och golv. Berättaren associerar fritt mellan minnen av träd, korpar och släktingar.

KORTFILM I BLOCK:

VERKLIGHETER

2018-07-19T10:53:00+00:00