LO STEINWAY

Av Massimo Ottoni, Italien (2016), 18min.

På den italienska fronten, under kriget, hittar en grupp österrikiska soldater ett piano i en ruin. Instrumentet fungerar som en katalysator för att frambringa en ömtålig empati, men den meningslö- sa råheten som de konstant försöker glömma är alltid nära.

KORTFILM I BLOCK:

DÖD OCH DYSTOPI

2017-09-11T21:11:20+00:00