REX2021 start2021-09-22T12:15:54+00:00
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Welcome to REX Animation Film Festival 2021!

REX Animation Film Festival is back for a seventh edition in Stockholm 29.10.21-07.11.21. As usual we will bring a mix of everything from the latest artistic European animated productions for adult audiences, to fun and inspiring workshops for kids and families.
REX Animationsfestival är tillbaka med en sjunde upplaga 29.10.21-07.11.21.  Som vanligt bjuder vi på en blandning av allt från de senaste europeiska konstnärliga animerade filmerna för vuxen publik, till roliga och inspirerande workshops för barn och familjer.
REX Animation Film Festival opens with Animationsdagen at Filmhuset 29.10.21.
REX Animationsfestival öppnar med Animationsdagen på Filmhuset 29.10.21.

Venues & Tickets

Zita Folkets Bio

Zita at Birger Jarlsgatan 37 is the venue for the main festival event, with screenings 30.10.21-07.11.21. Workshops for kids will be held here Saturday 06.11.21 and Sunday 07.11.21. For other workshops and activities for kids and families spread out in time and place, see REX C/O.

Zita Folkets Bio

Zita på Birger Jarlsgatan 37 är platsen för huvudfestivalen, med visningar 30.10.21-07.11.21. Workshops för barn hålls här 06.11.21-07.11.21. För ytterligare workshops och aktiviteter för barn och familjer, se REX C/O.

Information on the programme and ticket sales on Zita.se available from programme release October 5 2021. Membership card (mandatory for all screenings except REX Animation Student Award 2021) and festival pass are bought at Zita Box office.

For additional venues for REX events outside of ZITA 30.10.21-7.11.21, see REX C/O.

Information om programmet och biljettförsäljning finns på Zita.se  från programsläpp 5 oktober 2021. Medlemskort (obligatoriskt för alla visningar på Zita förutom REX Studentpris 2021) och festivalpass köps i biljettkassan på Zita.

För festivalens aktiviteter på andra platser utöver Zita 30.10.21-7.11.21, se REX C/O.

♥ Zita Folkets Bio ♥
Birger Jarlsgatan 37
www.zita.se
Box office
phone: 08-23 20 20

REX Insta
REX FB
REX email

The festival in 2021 is arranged by Föreningen REX Animation Film Festival, with support from Stockholm stad, the Swedish Film Institute, Region Stockholm and EUNIC Stockholm. // Festivalen 2021 arrangeras av Föreningen REX Animation Film Festival med stöd från Stockholm stad, Svenska Filminstitutet, Region Stockholm och EUNIC Stockholm.