REX2021 start2021-07-02T09:37:58+00:00

REX Animation Film Festival 2021

Submissions of European animated shorts is open at FilmFreeway! Earlybird deadline is June 6 2021. Regular deadline is August 1, 2021.

Submissions for REX Animation Student Award is open, submit your film here! REX Animation Student Award is open for Swedish student productions only. The deadline is June 30, 2021.

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

REX 2021

Filmanmälan av europeiska animerade kortfilmer är öppen på FilmFreeway. Earlybird-pris till 6 juni 2021. Vanlig deadline 1 augusti 2021.

Anmälan i tävlan om REX REX Studentpris 2021 är nu öppen, anmäl din film här! REX Studentpris är öppet för alla typer av animationsprojekt producerade inom ramen för en utbildning i Sverige. Anmälan är förstås gratis. Deadline 30 juni, 2021.

Winner: Love is Just a Death Away

By Bára Anna Stejskalová (CZ)

Winner: The Essential Worker

By Eliot Kristofer Axelsson

REX 2020

REX Animation Film Festival is over for this year! Together, and thanks to all of you – our audience, partners and funders – we pulled through and made REX 2020 happen against the odds!

We would like to thank everyone who came to this year’s screenings and everyone who watched the Online Edition from home. A lot of love and care goes into making REX happen, especially in corona times, so all the positive feedback we’ve received has really meant a lot, ♥ THANK YOU!

REX Animationsfestival är över för i år! Tillsammans med er – publik, samarbetspartners och finansiärer – skapade vi en festival även under dessa omständigheter! Tack till alla som kom till årets visningar och till alla som tog del av festivalens Online Edition hemifrån. Mycket omsorg läggs vid genomförandet av REX, speciellt i coronatider, så all positiv respons vi fått har varit väldigt värdefull, ♥ TACK!

REX Insta
REX FB
REX email

The festival in 2021 is arranged by Föreningen REX Animation Film Festival, with support from Stockholm stad, the Swedish Film Institute, Region Stockholm and EUNIC Stockholm. // Festivalen 2021 arrangeras av Föreningen REX Animation Film Festival med stöd från Stockholm stad, Svenska Filminstitutet, Region Stockholm och EUNIC Stockholm.