REX2021 start2021-05-06T12:16:45+00:00

REX 2021

Submissions of European animated shorts is open at FilmFreeway from May 3, 2021.

Submissions for REX Animation Student Award is open, submit your film here! REX Animation Student Award is open for Swedish student productions only.

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Filmanmälan av europeiska animerade kortfilmer är öppen på FilmFreeway från 3 maj.

Anmälan i tävlan om REX REX Studentpris 2021 är nu öppen, anmäl din film här! REX Studentpris är öppet för alla typer av animationsprojekt producerade inom ramen för en utbildning i Sverige. Anmälan är förstås gratis.

Winner: Love is Just a Death Away

By Bára Anna Stejskalová (CZ)

Winner: The Essential Worker

By Eliot Kristofer Axelsson

REX 2020

REX Animation Film Festival is over for this year! Together, and thanks to all of you – our audience, partners and funders – we pulled through and made REX 2020 happen against the odds!

We would like to thank everyone who came to this year’s screenings and everyone who watched the Online Edition from home. A lot of love and care goes into making REX happen, especially in corona times, so all the positive feedback we’ve received has really meant a lot, ♥ THANK YOU!

REX Animationsfestival är över för i år! Tillsammans med er – publik, samarbetspartners och finansiärer – skapade vi en festival även under dessa omständigheter! Tack till alla som kom till årets visningar och till alla som tog del av festivalens Online Edition hemifrån. Mycket omsorg läggs vid genomförandet av REX, speciellt i coronatider, så all positiv respons vi fått har varit väldigt värdefull, ♥ TACK!

REX
Main Festival at Zita

Zita Folkets Bio Stockholm 29.10. – 01.11.2020

Our main festival event will take place once more at Zita Folkets Bio in Stockholm, with socially distanced screenings to allow you to safely enjoy our programme. In 2020 we focus 100% on all those amazing animated shorts!

Programme 2020 –>

Vår huvudfestival är på Zita Folkets Bio i Stockholm, i år med socialt distanserade visningar, så att ni på ett säkert sätt kan ta dela av vårt program. I år fokuserar vi på ett urval av årets alla fantastiska animerade kortfilmer!

REX
Online Edition

We are excited to be launching a new digital platform for REX, with the shorts from this year online. For the first time you can enjoy our programme from home or wherever you are, nationwide, around the clock! The online edition of REX will be available for 14 days. REX online is powered by ShortlyFestival.

Online Edition ->

Vi är glada över att kunna lansera en ny digital plattform för REX, med kortfilmerna från årets program tillgängliga online. För första gången kan du ta del av vårt program hemifrån eller var du än råkar befinna dig, var som helst i landet, dygnet runt. Onlineupplagan av festivalen finns tillgänglig i 14 dagar. REX Online Edition drivs med ShortlyFestival.

REX
C/O

This year we have spread out over time and space with REX C/O in order to bring animation to as many of you as possible. Through collaborations across the Stockholm region, from Nynäshamn to Norrtälje, we offer special screenings and activities for all ages, with a special focus on programmes for kids during October and November. Find out what REX C/O is up to in your area on our C/O page.

REX C/O –>

I år sprider vi ut oss över tid och rum med REX C/O för att kunna erbjuda animerad film till så många animationsälskare som möjligt. Genom samarbeten över hela Stockholmsregionen, från Nynäshamn till Norrtälje, genomför vi specialvisningar och andra aktiviteter för alla åldrar, med ett särskilt fokus på arrangemang för barn under oktober och november. Håll koll på vad REX hittar på i din närhet här.

Venue & Tickets

Zita Folkets Bio is the venue of the REX 2020 main festival event. To be part of the festival a REX membership is required for all adults (15+), at the cost of 20 kr.

Single tickets can be purchased online at zita.se, and at Zita Folkets Bio. Festival passes are sold at the box office of Zita Folkets Bio. Passes grant admission to all festival screenings, space permitting.

For now and till further notice we will have 43 seats (out of 140) at ZITA 1 and 12 seats (out of 30) at Zita 3 available for sale.

The ticket system att bio.se doesn’t always show the accurate number of tickets available with this covid-adjusted number of seats, if you want to secure a ticket, don’t wait! (If the system lets you buy a ticket, don’t worry, then you have a ticket.) ♥

Accessibility: zita.se/tillganglighet

Ticket to one screening:

Full price 80 kr
Reduced price 60 kr
REX for Kids price 40 kr

Festival pass:

Including REX membership
Full price 220 kr
Reduced price 180 kr

Zita Folkets Bio

Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
Website: zita.se
Box office phone: 08-23 20 20
Box office opens 30 mins before
the first screening of the day.

Plats & Biljetter

Zita Folkets Bio är vår huvudbiograf under 29.10-1.11. För att ta del av festivalens huvudprogram behöver du ett medlemskort (gäller vuxna, 15+), till en kostnad av 20 kr.

Biljetter till visningarna kan köpas på zita.se, och i kassan på Zita Folkets Bio. Festivalpass säljs i kassan på Zita Folkets Bio. Festivalpass ger tillträde till alla visningar i mån av plats. Ett antal platser per visning kommer att vara undanlagda för besökare med festivalpass, men för garanterad plats gäller lösa biljetter för 80 kr (60 kr reducerat).

För närvarande erbjuder vi 43 platser (av 140) på Zita 1 och 12 platser (av 30) på Zita 3 till försäljning.

Biljettsystemet på bio.se visar inte alltid rätt antal biljetter sedan respektive salong fick färre platser tillgängliga som en följd av rådande restriktioner. Om du vill säkra en plats, gör det nu! (Om systemet låter dig köpa en biljett betyder det såklart att du har en garanterad plats)♥

Tillgänglighet: zita.se/tillganglighet

Biljett till en visning:

Fullt pris 80 kr
Reducerat pris 60 kr
REX for Kids pris 40 kr

Festivalpass:

Inklusive REX medlemsskap
Fullt pris 220 kr
Reducerat pris 180 kr

REX Insta
REX FB
REX email

The festival in 2021 is arranged by Föreningen REX Animation Film Festival, currently with support from Stockholm stad, the Swedish Film Institute and EUNIC Stockholm. // Festivalen 2021 arrangeras av Föreningen REX Animation Film Festival, i nuläget med stöd från Stockholm stad, Svenska Filminstitutet och EUNIC Stockholm.