REX2020 Programme2021-10-09T12:08:33+00:00

REX 2021 Programme to be released in October

Due to a technical issue the programme is hidden until the ticket links start working again, coming soon!

REX 2021 program släpps i oktober

Vi har ett visst tekniskt problem med biljettlänkarna, programmet kommer att släppas här inom kort!

The festival in 2021 is arranged by Föreningen REX Animation Film Festival, with support from Stockholm stad, the Swedish Film Institute, Region Stockholm and EUNIC Stockholm. // Festivalen 2021 arrangeras av Föreningen REX Animation Film Festival med stöd från Stockholm stad, Svenska Filminstitutet, Region Stockholm och EUNIC Stockholm.