REX2020 start2021-03-29T12:01:08+00:00

REX 2021

REX Animation Film Festival will be back later in 2021! Dates and format to be announced in June 2021. Submissions of European animated shorts will open on FilmFreeway May 3.

REX Animationsfestival återkommer andra halvan av 2021! Datum och format för årets upplaga meddelas i juni 2021. Filmanmälan av europeiska animerade kortfilmer öppnar på FilmFreeway 3 maj.

REX 2020

REX Animation Film Festival is over for this year! Together, and thanks to all of you – our audience, partners and funders – we pulled through and made REX 2020 happen against the odds!

We would like to thank everyone who came to this year’s screenings and everyone who watched the Online Edition from home. A lot of love and care goes into making REX happen, especially in corona times, so all the positive feedback we’ve received has really meant a lot, ♥ THANK YOU!

REX Animationsfestival är över för i år! Tillsammans med er – publik, samarbetspartners och finansiärer – skapade vi en festival även under dessa omständigheter! Tack till alla som kom till årets visningar och till alla som tog del av festivalens Online Edition hemifrån. Mycket omsorg läggs vid genomförandet av REX, speciellt i coronatider, så all positiv respons vi fått har varit väldigt värdefull, ♥ TACK!

Winner: Love is Just a Death Away

By Bára Anna Stejskalová (CZ)

Winner: The Essential Worker

By Eliot Kristofer Axelsson

REX 2021 – Submissions

Thanks for all excellent submissions in 2020! Submissions of European Animated shorts opens at FilmFreeway during spring 2021.

Submissions for REX Animation Student Award will open during spring 2021.  Deadline for applications 2021 not yet set.

Tack för alla fantastiska bidrag 2020! Ansökan för europeiska animerade kortfilmer öppnar åter på FilmFreeway våren 2021.
Ansökan för REX Animation Student Award öppnar igen våren 2021. Deadline för anmälan 2021 är ännu inte satt.

Welcome to
REX 2020!

REX is excited to be back for our 6th edition, once again bringing the best of European animation to Stockholm – and, for the first time, to the whole of Sweden!

This year, apart from our main festival in Stockholm, we are also offering an online festival, as well as a number of collaborative events around the Stockholm region – we call it REX C/O.

REX är mycket glada över att vara tillbaka för vår sjätte upplaga av festivalen, för att återigen ta det bästa av europeisk animerad film till Stockholm – och för första gången till hela Sverige!  2020 fokuserar vi 100% på årets alla fantastiska animerade kortfilmer! I år erbjuder vi också en online-festival, och ett antal samarbetsevenemang runt om i Stockholmsregionen – vi kallar det för REX C/O.

REX
Main Festival at Zita

Zita Folkets Bio Stockholm 29.10. – 01.11.2020

Our main festival event will take place once more at Zita Folkets Bio in Stockholm, with socially distanced screenings to allow you to safely enjoy our programme. In 2020 we focus 100% on all those amazing animated shorts!

Programme 2020 –>

Vår huvudfestival är på Zita Folkets Bio i Stockholm, i år med socialt distanserade visningar, så att ni på ett säkert sätt kan ta dela av vårt program. I år fokuserar vi på ett urval av årets alla fantastiska animerade kortfilmer!

REX
Online Edition

We are excited to be launching a new digital platform for REX, with the shorts from this year online. For the first time you can enjoy our programme from home or wherever you are, nationwide, around the clock! The online edition of REX will be available for 14 days. REX online is powered by ShortlyFestival.

Online Edition ->

Vi är glada över att kunna lansera en ny digital plattform för REX, med kortfilmerna från årets program tillgängliga online. För första gången kan du ta del av vårt program hemifrån eller var du än råkar befinna dig, var som helst i landet, dygnet runt. Onlineupplagan av festivalen finns tillgänglig i 14 dagar. REX Online Edition drivs med ShortlyFestival.

REX
C/O

This year we have spread out over time and space with REX C/O in order to bring animation to as many of you as possible. Through collaborations across the Stockholm region, from Nynäshamn to Norrtälje, we offer special screenings and activities for all ages, with a special focus on programmes for kids during October and November. Find out what REX C/O is up to in your area on our C/O page.

REX C/O –>

I år sprider vi ut oss över tid och rum med REX C/O för att kunna erbjuda animerad film till så många animationsälskare som möjligt. Genom samarbeten över hela Stockholmsregionen, från Nynäshamn till Norrtälje, genomför vi specialvisningar och andra aktiviteter för alla åldrar, med ett särskilt fokus på arrangemang för barn under oktober och november. Håll koll på vad REX hittar på i din närhet här.

♥ COVID update from 29.10.2020 ♥

We are still able to hold the festival at Zita Folkets Bio, but with further restrictions on the number of visitors for each screening. Further info below. Our recommendation is for you to enjoy our great programme for 2020 from the comfort of your own home, with the REX Online Edition ♥

   Vi håller festivalen på Zita Folkets Bio som planerat, men med färre tillgängliga platser än tidigare. Mer info nedan. Vi rekommenderar att du tar del av årets fantastiska program via vår REX Online-upplaga ♥

REX and Covid

[29.10.2020]

The public health guidelines for Stockholm are changing with immediate effect. This means that, while we are still able to hold our planned screenings at Zita Folkets Bio, we must apply extra restrictions on the number of visitors at each screening:

Zita 1: 30 seats (out of 140)
Zita 3: 8 seats (out of 30)

As a further consequence we have had to withdraw the sale of festival passes. Passes already purchased are still valid and we have reserved a number of tickets for passholders. We are so sorry for any inconvenience!

Our Online Edition is of course unaffected, and you are very welcome — more than ever! — to join us there♥

Myndigheternas riktlinjerna för Stockholm har ändrats under dagen, med omedelbar verkan. Vi kommer att att hålla vår huvudfestival på Zita Folkets Bio som planerat, men med ytterligare färre biljetter tillgängliga än tidigare:

Zita 1   30 platser (av 140)
Zita 3   8 platser (av 30)

Vi kommer från och med nu inte att sälja fler festivalpass. Sålda pass gäller dock och vi har reserverat ett antal biljetter för detta.

Och så klart, nu mer än någonsin, är du välkommen att ta del av REX fantastiska program via vår Online-upplaga

Venue & Tickets

Zita Folkets Bio is the venue of the REX 2020 main festival event. To be part of the festival a REX membership is required for all adults (15+), at the cost of 20 kr.

Single tickets can be purchased online at zita.se, and at Zita Folkets Bio. Festival passes are sold at the box office of Zita Folkets Bio. Passes grant admission to all festival screenings, space permitting.

For now and till further notice we will have 43 seats (out of 140) at ZITA 1 and 12 seats (out of 30) at Zita 3 available for sale.

The ticket system att bio.se doesn’t always show the accurate number of tickets available with this covid-adjusted number of seats, if you want to secure a ticket, don’t wait! (If the system lets you buy a ticket, don’t worry, then you have a ticket.) ♥

Accessibility: zita.se/tillganglighet

Ticket to one screening:

Full price 80 kr
Reduced price 60 kr
REX for Kids price 40 kr

Festival pass:

Including REX membership
Full price 220 kr
Reduced price 180 kr

Zita Folkets Bio

Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
Website: zita.se
Box office phone: 08-23 20 20
Box office opens 30 mins before
the first screening of the day.

Plats & Biljetter

Zita Folkets Bio är vår huvudbiograf under 29.10-1.11. För att ta del av festivalens huvudprogram behöver du ett medlemskort (gäller vuxna, 15+), till en kostnad av 20 kr.

Biljetter till visningarna kan köpas på zita.se, och i kassan på Zita Folkets Bio. Festivalpass säljs i kassan på Zita Folkets Bio. Festivalpass ger tillträde till alla visningar i mån av plats. Ett antal platser per visning kommer att vara undanlagda för besökare med festivalpass, men för garanterad plats gäller lösa biljetter för 80 kr (60 kr reducerat).

För närvarande erbjuder vi 43 platser (av 140) på Zita 1 och 12 platser (av 30) på Zita 3 till försäljning.

Biljettsystemet på bio.se visar inte alltid rätt antal biljetter sedan respektive salong fick färre platser tillgängliga som en följd av rådande restriktioner. Om du vill säkra en plats, gör det nu! (Om systemet låter dig köpa en biljett betyder det såklart att du har en garanterad plats)♥

Tillgänglighet: zita.se/tillganglighet

Biljett till en visning:

Fullt pris 80 kr
Reducerat pris 60 kr
REX for Kids pris 40 kr

Festivalpass:

Inklusive REX medlemsskap
Fullt pris 220 kr
Reducerat pris 180 kr

REX Insta
REX FB
REX email

The festival in 2020 was arranged by Föreningen REX Animation Film Festival, in collaboration with EUNIC Stockholm, with support from EUNIC Global, Region Stockholm and the Swedish Film Institute. // Festivalen 2020 arrangerades av Föreningen REX Animation Film Festival, i samarbete med EUNIC Stockholm, med stöd från EUNIC Global, Region Stockholm och Svenska Filminstitutet.