CHILLI

Av Martina Mikušová, Slovakien (2016), 8min.

I ruinerna av en stad förstörd av krig finns bara en liten överlevande pojke. Han gömmer sig från de stridande maskinerna och samlar på trasiga leksaker som han reparerar i sin lilla gömma.

KORTFILM I BLOCK:

INRE DEMONER

2017-09-11T21:08:18+00:00