Låt oss bli sedda / Let Us Be Seen

Samhällsfrågor och representation i tjeckiska serier, gratis inträde!

Välkommen till en workshop med serieillustratören och litteraturvetaren Pavel Kořínek, fredag 12/10 kl 14 på Zita, salong 2. Kořínek är mycket kunnig inom sin profession och kommer att presentera tjeckiskt serieskapande – specifikt inriktat på hur samhällsfrågor skildras och hur minoritetsfrågor hanteras. Denna unika workshop erbjuder goda möjligheter att ta del av och jämföra olika uttryckssätt i serier beroende på samhälle och kultur. Det är också en inblick i hur serietecknare världen över arbetar med att få serieskapandet till nya nivåer där vardaglig uttrycksform och djupt meningsskapande smälter samman.

Pavel Kořínek är litteraturvetare och forskar bland annat om serier. Han arbetar sedan flera år tillbaka på The Institute of Czech Literature (CAS) och har gett ut flera böcker, bland annat ”The History of Czechoslovak Comics of the 20th century” och ”Signals from the Unknown.Czech Comics 1922–2012.”

Språk: engelska

Gratis inträde!

Let Us Be Seen

Welcome to a workshop in english with literary theorist Pavel Kořínek, who will introduce Czech comics dealing with minorities and reflecting current society issues. This extraordinary workshop will offer not only the opportunity to compare and look into comic affairs in another regions and countries but also the unusual view on authors and illustrators all around the world trying to push everyday comic on a completely different level.

Pavel Kořínek is literary theorist focusing especially on comic books theory. He works several years at the Institute of Czech Literature of the CAS and published couple of books as The History of Czechoslovak Comics of the 20th Century or Signals from the Unknown. Czech Comics 1922-2012.

Admission free! No ticket required, just show up!

FREDAG, 12:E OKTOBER, KLOCKAN 14:00 (ZITA 2)

GRATIS INTRÄDE
2018-10-03T16:11:08+00:00